Myśl pozytywnie działaj odważnie

Fundacja

Celem Fundacji jest budowa społeczeństwa pozytywnie podchodzącego do życia i co za tym idzie podejmującego odważne działania, które w konsekwencji pozwalają na to, aby w dobie ciężkich czasów, gdzie z każdej strony docierają do nas negatywne informacje, móc się temu przeciwstawić i pozytywnie oraz odważnie wykorzystywać każdą sekundę swojego życia.

Główne zasady działania Fundacji to m.in.:

  • wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie ich wychowania, kształcenia oraz kształtowania osobowości,
  • wspieranie aktywności sportowej, kulturalnej, artystycznej i prospołecznej,
  • wzmacnianie pozycji kobiet i dziewczyn w społeczeństwie.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez m.in.:

  • organizowanie i finansowanie sympozjów, spotkań, szkoleń i kursów, konkursów i imprez, których problematyka pozostaje w związku ze wskazanymi wyżej celami,
  • organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,
  • nawiązanie współpracy z osobami, które jako ambasadorzy Fundacji będą wspierać realizację jej celów.

 


statut

Statut do pobrania